Ilmailukartta - Aviation map of Finland

Reaaliaikainen nykyaikainen ilmailukartta ilmailun harrastajille, lentäjille ja lennättäjille. Modern real-time aviation map of Finland for aviation hobbyists and pilots.

Switch to drone map

Mainos

Taustaa

Missä voin lentää tai lennättää juuri nyt? Yksinkertainen kysymys, mutta siihen on yllättävän hankala saada täsmällistä vastausta. Perinteisestä ilmailukartasta näkee ainoastaan pysyvät ilmatilat ja rajoitusalueet. Lisäksi erilaisia lyhenteitä on paljon ja korkeuksia olisi helpompi lukea metreinä.

Viime aikoina on ollut myös paljon puhetta, että esim. droneja lennätetään väärissä paikoissa. Ei sinänsä ihme, kun ei ole ollut yhtä selkeää nykyaikaista digitaalista karttaa, mistä tämänhetkisen ilmatilojen kokonaistilanteen näkisi. Toivottavasti tästä palvelusta on siis apua mahdollisimman monelle ilmailun harrastajalle.

Lähteet

Ilmatilatiedot haetaan 15 minuutin välein automaattisesti AIS:ltä. Lentokieltokuvausalueet on haettu Puolustusvoimilta.

Huom! Kartta on varsin luotettava, mutta epävirallinen. Käyttö omalla vastuulla!

Perustietoa ilmatiloista

Suomessa on käytössä ilmatilaluokat C, D ja G. Ilmatilaluokat C ja D ovat valvottua ilmatilaa. Valvotut ilmatilat on merkitty keltaisella (C) ja oranssilla (D). G-ilmatilan lentotiedotusvyöhykkeet (huomioi radiopakko) on merkitty harmaalla. Ilmatilat sijaitsevat eri korkeuksilla; ala- ja ylärajat näet ilmatilaa klikkaamalla.

Kieltoalueet (EFP, syvin punainen) ovat pysyviä lentokieltoalueita.

Rajoitusalueista (EFR, punainen) osa on pysyvästi voimassa olevia, osa erikseen notameilla aktivoitavia ja osa erikseen perustettavia (TEMPO R, temporarily restricted). Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että R-alueilta kannattaa pysyä poissa. Riippumatta siitä miten rajoitusalueet on perustettu tai aktivoitu, ne näkyvät kartalla.

Vaara-alueet (EFD, haaleampi punainen) on merkitty tunnuksella Danger. Vaara-alueet aktivoidaan erikseen notamilla. Lisäksi on erikseen perustettavia vaara-alueita (TEMPO D, temporarily danger). Erikseen perustettavat alueet aktivoidaan myös yleensä erikseen notamilla.

TSA-alueet (sininen) on sotilasilmailuun varattuja alueita, joiden alapuolellakin saattaa olla toimintaa. TRA-alueet (sininen) taas siviili-ilmailulle. Molemmat varataan AUP:llä ja varaukset päivittyvät automaattisesti kartalle.

NOTAM tarkoittaa ns. ilmailutiedotetta (notice to airmen). Ilmatilojen yhteydessä näytettävät notamit alkaa plus-merkillä (+)

Palaute

Palaute on erittäin tervetullutta Facebookissa, Twitterissä ja suoraan.

Background

Where can you fly right now? Simple question, but it's surprisingly hard to get precise answer. Traditional aviation chart only shows permanent airspaces and restricted areas. Units are not the ones we're used to and there's all kinds of complicated abbreviations and jargon.

It's been a huge issue, that people are for example flying drones in places they weren't allowed in. No wonder, since it's so hard to find clear information about where to fly. Hopefully this service will help all kinds of aviation hobbyists.

Sources

Airspace data is fetched every 15 minutes automatically from AIS. Restricted areas for aerial photography data is fetched from The Finnish Defence Forces.

Notice! The map is very reliable, but unofficial. Use at your own risk!

Basic information about airspaces

In Finland there is class C, D and G airspaces. Class C and D are controlled airspace. Controlled airspaces are marked with yellow (C) and orange (D). Class G airspace flight information zones (notice mandatory radio) are marked grey. Airspaces are located in different altitudes. You can see the lower and upper limits by clicking the area.

Prohibited (EFP) areas are permanent. They are marked with the deepest red color.

Restricted (EFR) areas can be permanent or temporary. It's not allowed to fly in restricted area. They are marked with red color.

Danger (EFD) areas are mostly temporary. You can fly to danger area, however you must acknowledge there might be risks.

Temporary segregated areas (TSA) are marked blue and it's not allowed to fly there. They are active military training areas and there can be activity below them as well, so be very careful entering airspace below them as well.

NOTAM is a notice to airmen. You can see airspace notams starting with plus sign (+)

Feedback

Feedback is very welcome via Facebook, Twitter and directly.

Käyttö omalla vastuulla. Use at your own risk.

Tuntuuko uusi versio vielä vieraalta? Pääset edelliseen vielä jonkin aikaa tästä.